Zapraszamy do złożenia oferty na roboty budowlane.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Glob Metal – roboty ziemne.

Szczegółowy zakres i zasady udzielenia zamówienia:
l.dz. 01_07_2017_RPO_1_3_4_GlobMetal: pliki do pobrania pdf. word.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 14/07/2017 r., l.dz. 01_07_2017_RPO_1_3_4_GlobMetal o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Glob Metal – roboty ziemne, informujemy, że do dnia 31.07.2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1          Pekum Sp. z o.o.

Oferta nr 2          FHU EKO Andrzej Ankiewicz

 

Uzyskana liczba punktów:

Oferta nr 1          Pekum Sp. z o.o.

Uzyskana liczba punktów: 77,78 pkt.

 

Oferta nr 2          FHU EKO Andrzej Ankiewicz

Uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

 

Do realizacji została przyjęta oferta:

Oferta nr 2          FHU EKO Andrzej Ankiewicz